Komunikaty Power 4 Power sp. z o.o. S.K.A.

Strona przeznaczona do zamieszczania komunikatów dla Akcjonariuszy spółki:

Power 4 Power sp. z o.o. S.K.A.
Al. Jerozolimskie 200/513
02-486 Warszawa
NIP  701 034 31 88
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421445.
Kapitał zakładowy 50 000 PLN  |  Kapitał wpłacony 50 000 PLN

Wezwanie Nr 1 z dnia 30 września 2020 r. do złożenia akcji

Akcjonariusze Spółki,

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) proszę do dnia 20 lutego 2021 r. złożyć w siedzibie Spółki wydane przez Spółkę dokumenty akcji, w celu ich przekształcenia w formę elektroniczną. Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone Akcjonariuszom przez Zarząd Spółki na piśmie.

Zarząd

Wezwanie Nr 2 z dnia 16 października 2020 r. do złożenia akcji

Akcjonariusze Spółki,

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) proszę do dnia 20 lutego 2021 r. złożyć w siedzibie Spółki wydane przez Spółkę dokumenty akcji, w celu ich przekształcenia w formę elektroniczną. Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone Akcjonariuszom przez Zarząd Spółki na piśmie.

Zarząd

Wezwanie Nr 3 z dnia 6 listopada 2020 r. do złożenia akcji

Akcjonariusze Spółki,

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) proszę do dnia 20 lutego 2021 r. złożyć w siedzibie Spółki wydane przez Spółkę dokumenty akcji, w celu ich przekształcenia w formę elektroniczną. Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone Akcjonariuszom przez Zarząd Spółki na piśmie.

Zarząd

Wezwanie Nr 4 z dnia 27 listopada 2020 r. do złożenia akcji

Akcjonariusze Spółki,

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) proszę do dnia 20 lutego 2021 r. złożyć w siedzibie Spółki wydane przez Spółkę dokumenty akcji, w celu ich przekształcenia w formę elektroniczną. Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone Akcjonariuszom przez Zarząd Spółki na piśmie.

Zarząd

Wezwanie Nr 5 z dnia 21 grudnia 2020 r. do złożenia akcji

Akcjonariusze Spółki,

na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) proszę do dnia 20 lutego 2021 r. złożyć w siedzibie Spółki wydane przez Spółkę dokumenty akcji, w celu ich przekształcenia w formę elektroniczną. Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone Akcjonariuszom przez Zarząd Spółki na piśmie.

Zarząd