Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko:
 
Miasto:
 
E-mail
 
Numer telefonu (złożony z 9 cyfr)
 
Wiadomość
 
Wyślij

Power 4 Power sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 200/513
02-486 Warszawa
NIP  701 033 84 54
 

Power 4 Power sp. z o.o. S.K.A.

Al. Jerozolimskie 200/513
02-486 Warszawa
NIP  701 034 31 88
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421445.
Kapitał zakładowy 50 000 PLN / Kapitał wpłacony 50 000 PLN